کالج کر کامکار

  کالج کر کامکار متشکل از علاقه‌مندان به خوانندگی در کُر، در سبک‌ها و زبان‌های مختلف می‌باشد این کالج در کنار اهداف و فعالیت‌های آموزشی خود به اجراهای زنده نیز می‌پردازد.