آواز

صداى انسان كامل‌ترين آلت موسيقى موجود است كه به وسيله آن عميق‌ترين احساسات انسانى، امكان جلوه گرى و بروز پیدا میکنند. پايه كار بر صدا و مبتنى بر مهارت کنترل نفس و دستگاه تنفسى است که از طریق تمرين‌هاى متعدد حاصل می‌شود. اين تمرين‌ها نه تنها براى تربيت صدا، بلكه بر روى تمركز فكرى و توازن نیم‌کره‌های چپ و راست مغز نیز مفید است.

در حين يادگيرى فن آواز، كم كم امكانات رشد و وسعت صدا بيشتر شده و به واسطه باز شدن حنجره، احساس آزادى و نشاط فراوان به فرد هنرجو دست مي‌دهد. اثر مثبت ارتعاشات هوا به وسيله تارهاى صوتى باعث آزادى خيال و آرامش اعصاب شده و از گردش و پرش دایمى افكار جلوگيرى مي‌كند.

اگر علاقه مند به یادگیری فن آواز هستید می‌توانید جهت ثبت نام و مشاوره با ما تماس حاصل کنید.
کلاسهای آواز کلاسیک و مدرن در کالج موسیقی کامکار به صورت خصوصی و به مدت زمان ۶۰ دقیقه ارائه می شود.