كالج كر كامكار

کالج کر کامکار متشکل از علاقه‌مندان به خوانندگی در کُر، در سبک‌های مختلف به زبان‌های فارسی،‌انگلیسی و آلمانی می‌باشد این کالج در کنار اهداف و فعالیت‌های آموزشی خود به اجراهای زنده نیز می‌پردازد.