راميار طالبي

راميار طالبي متولد ١٣٥٨ در شهر سنندج است. وي نواختن گيتار را از نوجواني آغاز كرد و سالهابه عنوان نوازنده و خواننده در ايران فعاليت نموده است. از سال ٢٠١٣ مشغول به تحصيل در رشته موسيقي و تدريس گيتار در شهر وين ميباشد.

در سالهاي حضور در وين تجربه فعاليت در گروههاي مختلف موسيقي و دهها اجراي زنده به عنوان نوازنده، ‏‎خواننده و يا در گروه كر و همچنين آهنگسازي و ترانه سرايي و تدريس موسيقي داشته است.